STEM

Werken aan een optimale stemhygiëne

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over.

Lees meer

LEREN

Leerstoornissen rond lezen, spelling en rekenen

Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen om de aangeboden leerstof te verwerken. Dankzij logopedische therapie kan er een snelle verandering teweeg gebracht worden bij leerproblemen. Soms hebben kinderen een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig, in dit geval is er sprake van een leerstoornis. We onderscheiden lees-, spelling- en rekenstoornissen.

Lees meer

TAAL

Vertraagde of afwijkende taalstoornis aanpakken

Men spreekt van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de opbouw van het taalsysteem bij kinderen in vergelijking met leeftijdsgenootjes langzamer of anders ontwikkelt dan normaal of zich zelfs niet ontwikkelt.

Lees meer

SPRAAK

Articulatie- of spraakstoornis

Het verwerven van spraakklanken is een geleidelijk proces waarbij het normaal is dat sommige klanken op een bepaalde leeftijd nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Wanneer kinderen of volwassenen klanken niet (correct) kunnen uitspreken, is er sprake van een articulatieprobleem.

Lees meer

MOND

Afwijkende mondgewoontes beperken

Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt.  Belangrijk bij deze therapie is dat er thuis voldoende geoefend wordt om de aangeleerde mondgewoonten te automatiseren en de foutieve mondgewoonten af te leren. Samenwerking met de tandarts en/of orthodontist is essentieel om een goed resultaat te bekomen.

Lees meer

SLIKKEN

Dysfagie en andere slikstoornissen

Problemen met slikken komen vaak voor bij kinderen in het kader van myofunctionele stoornissen, maar hiernaast komt dit ook voor bij volwassenen. Bij volwassenen spreekt men dan vaker over dysfagie.

Lees meer

NEUROGENE SPRAAK- OF TAALSTOORNIS

Neurologische spraak- of taalstoornissen behandelen

Na hersenbeschadiging of bij een bepaalde aandoening (Multiple Sclerose, Parkinson, ALS,…) ontstaan er vaak moeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen op verschillende gebieden: fysieke problemen, emotionele veranderingen, gedrag, … Maar ook op gebied van spraak –en taal, slikken, cognitieve vaardigheden (aandacht en concentratie).

Lees meer