Stemstoornissen

Wanneer spreken we van een stemstoornis?

KLANK, OMVANG EN VOLUME

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over.

Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling. Het is normaal dat iemand wel eens hees is gedurende enkele dagen, maar duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst.

SYMPTOMEN

Wanneer je last hebt van één of meer van onderstaande klachten, laat je best je stem even checken.

ONDERZOEK

Een analyse van je stem.

AAN DE SLAG

Samen werken we aan jouw stem!

Tijdens de stemtherapie werken we aan stemhygiëne (op een goede en gezonde manier met je stem omgaan) en stemmen we de stembelasting af op de stembelastbaarheid op dat moment. We werken aan het herstel van een juist evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk, ademsteun en stembandsluiting.

Therapie voor kinderen of volwassenen, voor professionele en minder professionele stemgebruikers: alle technieken worden aangebracht op maat van de patiënt, op maat van jou. 

We streven naar een warm resonerend stemgeluid en bieden technieken aan om ook in stresssituaties op een ontspannen wijze te kunnen blijven stemgeven.