Neurogene spraak- of taalstoornis

Wanneer spreken we van neurologische spraak- en taalstoornissen?

BESCHRIJVING

Na hersenbeschadiging of bij een bepaalde aandoening (Multiple Sclerose, Parkinson, ALS,…) ontstaan er vaak moeilijkheden. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen op verschillende gebieden: fysieke problemen, emotionele veranderingen, gedrag, … Maar ook op gebied van spraak –en taal, slikken, cognitieve vaardigheden (aandacht en concentratie).

SPRAAKSTOORNIS OF DYSARTHRIE

Mensen met dysarthrie ondervinden problemen bij het uitspreken van woorden. Dit kan het gevolg zijn van een verlamming van de aangezichtsspieren die nodig zijn om te spreken. Deze personen zijn vaak moeilijk verstaanbaar voor de omgeving. 

In de therapie wordt nagegaan welke component gestoord is (ademhaling, stemgeving, resonantie en articulatie) en wordt behandeld. Het hoofddoel bij deze therapie is het verbeteren van de verstaanbaarheid.

TAALSTOORNIS OF AFASIE

Bij afasie doen er zich problemen voor op gebied van taalproductie (conversatie, schrijven,…) alsook het begrijpen van taal (in een gesprek, lezen,…). Sommige personen kunnen zich moeilijk uiten maar begrijpen alles wat in de omgeving gezegd wordt. Omgekeerd kan ook, een afasiepatiënt praat heel veel maar wat hij zegt is moeilijk of niet te begrijpen.

Een ander veel voorkomend gevolg zijn woordvindingsproblemen. Hierbij weet je het woord wel maar krijg je het niet uitgesproken. 

In therapie wordt eerst een onderzoek afgenomen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Daarna volgt een individuele aanpak waarbij de patiënt en zijn omgeving centraal staan. Al dan niet wordt gewerkt met alternatieve communicatiemiddelen.

COGNITIEVE GEVOLGEN

Bij cognitieve problemen denken we aan aandacht en concentratie. Dit kan zich uiten op verschillende gebieden

  • De verschillende stappen van een dagdagelijkse handeling
  • Een planning maken van de dag
  • Je aandacht ergens bijhouden
  • Tragere informatieverwerking en/of denksnelheid

Een andere belangrijke peilers zijn het geheugen en oriëntatie
Bij Parmed vinden we het zeer belangrijk om een individuele therapie te bieden. We hebben niet enkel oog voor de persoon in kwestie maar we betrekken ook de omgeving erbij. Onze bedoeling is om zo te komen tot het maximaal optimaliseren van de levenskwaliteit na een hersentrauma.