WERKING

Een aanmelding start steeds met een grondige probleembespreking. Hierbij brengen we jouw zorgvraag diepgaand in beeld. Op basis van de anamnese worden tests geselecteerd om een objectief beeld te vormen.

De resultaten van deze testafname worden samengelegd met de bevindingen van de anamnese. Aan de hand van een uitgebreid verslag, bespreken we met jou de resultaten en stellen we concrete therapiedoelen op.

De therapie gaat meestal door op wekelijkse basis. Bij het inplannen van therapie houden we rekening met de zorgvraag, aandacht en concentratie, maturiteit en natuurlijk jouw agenda.

De betaling gebeurt maandelijks via overschrijving.

TARIEVEN

Voor logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Die bedraagt ongeveer 75-85% van het honorarium (90% voor mensen met verhoogde tegemoetkoming).

Geconventioneerde collega’s werken volgens de tarieven die door het RIZIV zijn vastgelegd.

Gewone verzekering

Niet-geconventioneerde collega’s hanteren onderstaande tarieven:

Gewone verzekering

Indien er geen terugbetaling (meer) mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste mutualiteiten terugbetaling via de aanvullende verzekering. Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van de aanvullende verzekering te kennen kan je je dus best informeren bij je eigen mutualiteit.

Indien je niet aanwezig kan zijn tijdens een therapiesessie, dien je dit 24u op voorhand te verwittigen. Op die manier kunnen we een vrijgekomen plaatsje tijdig aan iemand anders aanbieden. De sessie wordt aangerekend bij geen of laattijdige verwittiging.