Taalontwikkelingsstoornis

Hoe herken je dit probleem?

SIGNALEN

Men spreekt van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de opbouw van het taalsysteem bij kinderen in vergelijking met leeftijdsgenootjes langzamer of anders ontwikkelt dan normaal of zich zelfs niet ontwikkelt.

Niveau

Het spreken komt laat op gang of je kind heeft moeite met spreken.

Begrip

Je kind heeft moeite om de taal te begrijpen.

Woordenschat

Je kind kent of gebruikt weinig woorden.

Fouten

Je kind maakt veel fouten bij het spreken (verkeerde vervoegingen en verbuigingen, verkeerde lidwoorden).

Woordvindingsproblemen

Je kind heeft woordvindingsproblemen.

Taalgebruik

Je kind gebruikt vreemde en/of oppervlakkige taal. Je kind gebruikt bv. uitdrukkingen die het zelf niet begrijpt.

Bij patiënten met taalproblemen wordt er een onderscheid gemaakt tussen een primaire en secundaire taalstoornis, alsook tussen een vertraagde en afwijkende taalstoornis. Op die manier wordt er gezocht naar de juiste behandeling en verwachtingen. 

Bij een primaire taalstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.

Bij een secundaire taalstoornis loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis (bv. ASS, ADHD,…). Wanneer er zich problemen voordoen in meerdere ontwikkelingsgebieden is het ook belangrijk om na te gaan hoe de perceptie, aandacht en concentratie, cognitie, (psycho)motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en voorschoolse vaardigheden verlopen. Gezien de verschillende disciplines zich bij Parmed onder één dak bevinden,  zorgen wij voor een multidisciplinaire benadering.

We spreken van een afwijkende of gestoorde taalontwikkeling bij kinderen die een taal op een andere manier aanleren dan normaal.

We spreken van een vertraagde taalontwikkeling bij kinderen die later leren praten.

BEHANDELING

Naargelang de leeftijd van het kind, de aard van de stoornis (vastgesteld a.d.h.v een taaltest) en eventuele andere problemen, zal de therapie variëren qua vorm en inhoud. 

Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat het best in een aangename en fijne werksfeer. Enthousiasme en een leuk gevoel zorgen er dan ook voor dat het leren veel vlotter gaat! De therapiesessies zijn speels en sluiten nauw aan bij de leefwereld van elk kind. Er wordt gewerkt met concreet materiaal om zo de transfer naar alledaagse situaties te bevorderen.  We vertrekken vanop het niveau van het kind/de adolescent en trachten van daaruit stapsgewijs hogerop te klimmen.