WERKING

Onze psychologen starten steeds met een verkennend intakegesprek waarbij samen wordt nagegaan wat er net moeilijk loopt. Verder wordt ook stilgestaan bij de krachten en sterktes van het kind en hun context. Samen proberen we vervolgens de vraag en therapiedoelstellingen in kaart te brengen. Hierbij wordt specifiek afgestemd op het unieke cliëntsysteem. Zorg op maat wordt als belangrijke waarde beschouwd! 

Bij kinderen gaat het intakegesprek door met minstens één van de ouders aanwezig. Wanneer er beslist wordt om samen een traject op te starten zullen de sessies met het kind individueel doorgaan voor 45 minuten. Op deze manier hebben de ouders, indien gewenst, nog de kans om kort samen te zitten met het kind en de psycholoog om steeds samen de sessie te overlopen. 

Bij jongeren kan er zelf beslist worden of er ouders aanwezig zijn bij de intake. De verdere sessies gaan ook steeds individueel door voor 45 minuten. Opnieuw is er de kans om met de ouders samen te zitten na de sessie. 

Voor volwassenen is er een individueel traject voorzien van bij de intake. De sessies duren 50 minuten. 

Naast het therapeutische luik, kunnen kinderen en jongeren ook terecht bij onze psychologen voor diagnostiek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek en belevingsonderzoek).

PRAKTISCH

INDIVIDUELE GESPREKKEN

Duur

Kinderen en jongeren: 45 minuten (+ kort oudergesprek indien gewenst).

Volwassenen: 50 minuten.

Kostprijs

Het tarief bedraagt €65.

Terugbetaling

De terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij men aangesloten is. Actuele terugbetalingsmogelijkheden kunnen online teruggevonden worden per mutualiteit of kunnen bij het aanspreekpunt bevraagd worden. Dit kan samen bekeken worden tijdens het intakegesprek.

DIAGNOSTIEK

Duur

Intelligentieonderzoek: 1,5 à 2 uur.

Aandacht- en concentratieonderzoek: 1,5 à 2 uur.

Belevingsonderzoek: in onderling overleg.

Kostprijs

Intelligentieonderzoek – afname, opmaak verslag en nabespreking: €250.

Aandacht- en concentratieonderzoek – afname, opmaak verslag en nabespreking: €250.

Belevingsonderzoek: te bevragen bij telefonisch contact.

Terugbetaling

De terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij men aangesloten is. Actuele terugbetalingsmogelijkheden kunnen online teruggevonden worden per mutualiteit of kunnen bij het aanspreekpunt bevraagd worden.