WERKING

Een aanmelding start steeds met een goede probleembespreking. Dit gebeurt tijdens de anamnese. Dit kan gedurende het eerste half uurtje therapie aan bod komen. Bij een uitgebreidere problematiek voorzien we hiervoor een apart momentje. Daarna volgt een testing om de specifieke problemen objectief te onderzoeken. Testen die onder andere afgenomen kunnen worden zijn:

  • mABC voor fijne en grove motoriek
  • VMI voor visueel motorische integratie
  • KOEK voor fijne motoriek bij kleuters
  • SOS voor schrijfproblemen

De resultaten van deze testing worden samengelegd om een goed zicht te krijgen op de volledige problematiek. Daarna wordt een bespreking ingepland om de resultaten uit te leggen en aan de hand daarvan samen concrete therapiedoelen op te stellen.

PRAKTISCH

Duur

Elke sessie kinesitherapie duurt 30 minuten.

Aantal beurten

Elke patiënt heeft recht op 18 beurten kinesitherapie per jaar voor een problematiek in het geval van een terugbetaling via de mutualiteit.

Kostprijs

Het honorarium bedraagt voor sessie 1 tot 9: €27,10. Voor sessie 10 tot 18 bedraagt dit € 24.

Aanmerking verhoogd aantal beurten

Indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan je in aanmerking komen voor 60 beurten per jaar of meer.

Terugbetaling

Via de mutualiteit krijg je €16.37 (75%) terugbetaald. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op een terugbetalingsregeling van 90%.