Ons leven zit vol met ruimtelijke begrippen zoals links, rechts, boven, onder, …. Toch verwerft niet elk kind de betekenis van deze begrippen even snel. Ze zijn van groot belang voor het correct lezen van letters.

Ook bij het rekenen en bij meetkunde is ruimtelijk inzicht van groot belang. Door ruimtelijke spelletjes (o.a. met blokkendozen, richtingsspelletjes,….) stimuleren we het ruimtelijk inzicht van jouw kind.

Lateralisatieproblemen uiten zich vaak op lagereschoolleeftijd. Kinderen wisselen soms nog van hand of bewegen steeds symmetrisch met beide handen. Dit komt omdat de verbinding tussen beide hersenhelften nog niet geoptimaliseerd is. Via oefeningen kan deze verbinding verder gefaciliteerd worden.