Sarah De Baer

 • Master in de Logopedie
 • Leer- en taalstoornissen, studiebegeleiding, typles

Sarah behandelt voornamelijk leer- en taalstoornissen, maar ook voor studiebegeleiding kunnen studenten bij haar terecht! Verder specialiseerde ze zich in de methode Typ10 om kinderen te leren typen.

CONTACT
sarah.debaer@parmedbelsele.be

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken.

Sarah studeerde af aan de Universiteit van Gent als Master in de Logopedie, daarna ging ze meteen aan de slag als zelfstandige logopediste bij ParMed. Ze bouwde al enkele jaren ervaring op met het behandelen van leerproblemen en -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie) alsook taalproblemen of -stoornissen.

Sarah werkt het liefst met kinderen en behandelt voornamelijk leerstoornissen. De combinatie hiervan met andere ontwikkelingsproblematieken (autisme en ADHD) interesseert haar heel erg, waardoor ze zich regelmatig bijschoolt omtrent deze thema’s.

Ook voor studiebegeleiding kunnen studenten bij haar terecht. Verder specialiseerde ze zich in de methode Typ10 om kinderen te leren typen.

Haar vrije tijd vult ze graag in met wandelen en kleding naaien.

Opleidingen

 • Master in de logopedie (Universiteit Gent, 2020)
 • Praktische cursus technisch lezen (KWeC, 2021)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de wereld tot 20 (Hilde Heuninck, 2022)
 • Zorgeloos en effectief voorbereiden op leren rekenen, lezen en spellen (Arteveldehogeschool, 2022)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck, 2023)
 • Typ10 trainingscursus (Christiaan Giudice, 2023)
 • Praktische aanpak van faalangst (Autisme Centraal, 2023)
 • Autisme en leerproblemen (Autisme Centraal, 2023)
 • Autismevriendelijke therapeut (Autisme Centraal, 2024)