Sarah De Baer

  • Master in de Logopedie
  • Leer- en taalstoornissen, studiebegeleiding, typles

Sarah behandelt voornamelijk leer- en taalstoornissen, maar ook voor studiebegeleiding kunnen studenten bij haar terecht! Verder specialiseerde ze zich in de methode Typ10 om kinderen te leren typen.

CONTACT
sarah.debaer@parmedbelsele.be

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken.

Sarah studeerde af aan de Universiteit van Gent als Master in de Logopedie, daarna ging ze meteen aan de slag als zelfstandige logopediste bij ParMed. Ze bouwde al enkele jaren ervaring op met het behandelen van leerproblemen en -stoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie) alsook taalproblemen of -stoornissen.

Sarah werkt het liefst met kinderen en behandelt voornamelijk leerstoornissen. De combinatie hiervan met andere ontwikkelingsproblematieken (zoals autisme, ADHD,…) interesseert haar heel erg, waardoor ze zich regelmatig bijschoolt omtrent deze thema’s.

Ook voor studiebegeleiding kunnen studenten bij haar terecht. Verder specialiseerde ze zich in de methode Typ10 om kinderen te leren typen.

Haar vrije tijd vult ze graag in met wandelen en kleding naaien.