PSYCHOLOGIE

Vraag naar therapie

In onze praktijk is iedere vraag warm welkom. We bekijken samen wat de best passende hulp is voor jou.

Diagnostiek

Naast het therapeutische luik, kunnen kinderen en jongeren ook terecht bij onze psychologen voor diagnostiek. Hierbij bieden zij, afhankelijk van de vraag, een intakegesprek, observatie, testafname, gedetailleerde analyse, verslaggeving en een nabespreking. De testafnames gaan bij voorkeur in de voormiddag door. Een afwezigheidsattest voor school kan bezorgd worden.

INTELLIGENTIEONDERZOEK

Kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 17 jaar kunnen bij onze psychologen terecht voor de afname van een intelligentietest. Aan de hand van dit onderzoek krijgen we meer zicht op verschillende cognitieve vaardigheden. Tijdens de nabespreking wordt ook verder stilgestaan bij de betekenis van deze scores en worden sterktes en zwaktes in kaart gebracht. Hieraan gekoppeld kunnen ook tips meegegeven worden naar aanpak toe.

AANDACHT- EN CONCENTRATIEONDERZOEK

Deze testbatterij is geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar. Tijdens dit onderzoek worden verschillende gebieden van aandacht uitgelicht en in kaart gebracht bij de analyse. Bij de vraag naar een diagnose proberen we steeds nauw samen te werken met een neuroloog of kinderpsychiater. Tijdens de nabespreking wordt ook verder stilgestaan bij de betekenis van deze scores en worden sterktes en zwaktes in kaart gebracht. Hieraan gekoppeld kunnen ook tips meegegeven worden naar aanpak toe.

BELEVINGSONDERZOEK

Via opdrachten en spelobservaties krijgen we meer zicht op hoe een kind de wereld rondom hem/haar beleeft, maar ook op de thema’s die het kind bezighouden. Dit onderzoek kan ook aangevuld worden met vragenlijsten. Tijdens een adviesgesprek kan besproken worden of dit onderzoek voldoende antwoorden heeft geboden of dat verdere begeleiding aan te raden is. De sterktes en moeilijkheden die bij dit onderzoek in kaart gebracht worden, kunnen helpen bij het bepalen van de doelstellingen in de therapie.