Nele Thienpondt

  • Bachelor in de Logopedie
  • Leerstoornissen, taalstoornissen, fonologische stoornissen, afasie, hartcoherentie

Nele specialiseerde zich in de ijsbergdidactiek bij dyscalculie. Door dit principe helpt ze rekenzwakke kinderen terug op weg te helpen. Hiervoor worden regelmatig bijscholingen gevolgd en krijgen we professionele ondersteuning om een maximale zorg te kunnen verlenen.

Door haar ervaring in meerdere ziekenhuizen als logopediste voor mensen met taal- en spraakproblemen na een hersentrauma, heeft Nele uitgebreide vakkennis op dit gebied. Ze weet je na een confronterende gebeurtenis snel te helpen.

CONTACT
nele.thienpondt@parmedbelsele.be

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken.

In 2005 studeerde Nele af aan de Arteveldehogeschool Gent als Bachelor in de Logopedie. Ze startte als zelfstandige logopediste die vooral leerstoornissen behandelde en vertraagde taal –en spraakstoornissen bij kleuters. Vanuit haar stage in UZ Antwerpen was ze gedreven in het behandelen van neurogene stoornissen. Ze werkte naast de zelfstandige praktijk dan ook regelmatig in het revalidatiecentrum van AZ Nicolaas,  campus Hamme.

Door de vele ervaringen met leerstoornissen wou ze zich verdiepen voor rekenstoornissen. Ze werkt aan de hand van de ijsbergdidactiek die de onderliggende problemen bij rekenstoornissen aanpakt. Hierdoor wordt de basis voor het technisch en inzichtelijk rekenen verstevigd door sterk visueel te werken. Dit geeft bij kinderen met dyscalculie mooie resultaten en is er duidelijk evolutie merkbaar.

Nele is mama van twee lieve dochters: Sterre en Merlyn. Haar vrije tijd vult ze graag in met sport en creatief bezig zijn zoals naaien, knutselen en nieuwe spelletjes maken. Familie en vrienden zijn de belangrijkste waarden voor haar.