Evelien Meganck

  • Master in de Klinische Psychologie
  • Kinderen en adolescenten

Binnen deze multidisciplinaire praktijk staat Evelien in voor de psychologische begeleiding van kinderenjongeren en hun ouders. Verder werd ook een diagnostisch luik uitgewerkt, waar je bij haar terecht kan voor het afnemen van intelligentietesten of een aandacht– en concentratieonderzoek.

CONTACT
evelien.meganck@parmedbelsele.be

De psychologie probeert een antwoord te geven op vragen die dicht bij ons liggen: de antwoorden leren ons iets over anderen, maar ook over onszelf. Psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag van de individuele mens.

Evelien studeerde af in 2013 als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studies groeide haar interesse voor het werken met kinderen. Een stageplaats in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Nikolaas sloot hier dan ook sterk bij aan. Tijdens deze stage deed Evelien ervaring op met speltherapie als krachtig medium voor het werken met kinderen. Via spel krijgt het kind immers de kans te laten zien wat het (nog) niet in woorden kan uitdrukken. 

Om zich hier nog verder in te specialiseren volgde Evelien een postgraduaat aan Thomas More en behaalde zo in 2015 een diploma als Client-Centered Spelcounselor. Om kinderen en ouders nog gerichter te kunnen begeleiden, combineerde Evelien deze opleiding ook met het postgraduaat Psychopedagogische Counseling (2013 – 2015). Verder volgt ze geregeld bijscholingen en vormingen en blijft ze op die manier op de hoogte van de nieuwe technieken en inzichten:
– 2020: Tweedaagse online training Mindset (Platform Mindset)
– 2020: Webinars Hoogbegaafdheid (De Groeitrap)
– 2021: Verdiepingsopleiding Hoogbegaafdheid (Hoogbloeier Gifted Academy)
– Verschillende opleidingsdagen bij de Interactie-Academie, SIG Gijzegem,… rond thema’s zoals rouw en verlies, intelligentieonderzoek,…

Evelien spitst zich toe op de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren. Het betrekken van de ouders en de context (bv. school) speelt hier ook een belangrijke rol in. Hierbij vindt ze het erg belangrijk om goed af te stemmen op de vragen en de noden van het cliëntsysteem. Er wordt een persoonlijke begeleiding aangeboden die rekening houdt met de specifieke eigenheid en de verwachtingen van de cliënt.

Naast dit therapeutische luik, kunnen kinderen en jongeren ook bij Evelien terecht voor diagnostiek. Zowel intelligentietesten als onderzoek naar aandacht en concentratie worden binnen deze praktijk afgenomen.

Evelien is mama van Lucas. In haar vrije tijd houdt ze van zingen en dansen, ze heeft een passie voor musical en theater. Vrienden en familie zijn heel belangrijk voor haar.